خرید زعفران فله در ایران

فروش زعفران فله در ایران

همه می دانند برای خرید زعفران فله در ایران باید به استان خراسان

مخصوصا شهرستان زاوه در ۱۶۰ کیلومتری مشهد مراجعه کرد.

زاوه اولین شهر در ایران است

که به کشت زعفران این گیاه پر ارزش که به آن طلای سرخ می گویند مشغول شد.

۹۰ درصد از مردم این منطقه گرمسیری کشاورز هستند

و همه زعفران می کارند.

این شهر به پایتخت زعفران ایران مشهور شده است.

زاوه دارای مزارع وسیع کشت زعفران است

که تقریبا همه مردم آن به اشتغال در این زمینه مشغولند.

۱۱ هزار هکتار از اراضی این شهر زیر کشت زعفران رفته است.

 

نام و نام خانوادگی: آقای جعفری
شماره تماس:
۰۹۱۲۹۲۳۳۵۸۹