خرید عسل آویشن البرز

فروش عسل آویشن البرز

البرز از پوشش گیاهی آویشن خوبی نسبت به دیگر نقاط کشور برخوردار است.

بنابراین خرید عسل آویشن البرز نبست به شهرهای دیگر بسیار رایج است.

در ایران دو منطقه وجود دارد که پوشش گیاهی وسیع و متراکمی از آویشن را داراست.

یکی از آنها البرز است.

عسل آویشن خالص را فقط می توانید در مناطقی این چنینی پیدا کنید،

زیرا۵۰ درصد از تغذیه زنبو های سازنده این عسل از گیاه پر خاصیت آویشن بوده است.

این عسل باید رنگی قرمز و تیره داشته باشد

و تمام خواص خود گیاه آویشن در آن وجود دارد.

استفاده از خواص آویشن در طب سنتی ایران از گذشته تا به امروز کاربرد دارد.

نام و نام خانوادگی: آقای جعفری
شماره تماس: ۰۹۱۲۹۲۳۳۵۸۹