فروش عسل آویشن کوهی

فروش عسل آویشن کوهی

فروش عسل آویشن در مناطق کوه پایه ای بسیار رونق دارد.

فروش عسل آویشن کوهی  به مسافران،می توانند لذت یک خرید خوب را به آنها بدهند.

عسل آویشن محصول تلاش زنبور داران و زنبور های کوهپایه های ایران مانند البرز و سبلان است

که در نوع خود بی نظیر است.

این محصول عاری از هر گونه نا خالصی بوده

و مانند عسل های تقلبی خواص درمانی آن  به وسیله حرارت دیدن و پاستوریزه شدن از بین نرفته است.

پاستوریزه شدن یعنی به قدری عسل را در معرض حرارت قرار می دهند

که رنگی شفاف و فریبنده پیدا کند.

در این فرایند مخمر های طبیعی عسل از بین میروند.

نام و نام خانوادگی: آقای جعفری
شماره تماس: ۰۹۱۲۹۲۳۳۵۸۹