صادرات نمک اعلای دریاچه قم

صادرات نمک اعلای دریاچه قم

صادرات نمک اعلای دریاچه قم از جمله کارهای سود آور برای کشور محسوب می شود.

صادرات نمک اعلای دریاچه قم باعث ایجاد مشاغل فراوان و ارزآوری گسترده ای شده است.

دریاچه های ارومیه و قم ذخایر فراوانی از نمک را دارا هستند.

در چند سال اخیر صنعت نمک و صنایع وابسته به آن پیشرفت فراوانی داشته اند

اما متاسفانه در صادرات پیشرفت چندانی نداشته ایم.

ایران به دلیل اینکه بنادر مناسبی برای صادرات نمک ندارد و در واقع بنادر برای صادرات نمک آماده نیستند،

بسیاری از بازارهای مهم این محصول از دست رفته است.

برای مثال هلند بخش عمده ای از نمک امارات را تامین می کند

در صورتی که ایران به دلیل فاصله کم و منابع فراوان نمک باید نقش پررنگ تری در صادرات نمک به امارات داشته باشد

اما متاسفانه اینگونه نیست.

در میان کشور های صادرکننده نمک چین بزرگترین تولید کننده و صادرکننده نمک جهان است.

بعد از چین، آمریکا و هند به ترتیب بیشترین تولید نمک را دارند.

اساسی ترین رکن تولید نمک   

تمام کشورهایی که دریا و آفتاب دارند می توانند نمک تولید کنند.

در ایران از دریا و دریاچه های نمک موجود نمک استخراج می شود.

دریاچه های قم، حوض سلطان و ارومیه برای تولید نمک فعال هستند.

دریاچه ارومیه بیشترین ذخیره نمک ایران را دارد.

نام و نام خانوادگی: آقای جعفری
شماره تماس:
۰۹۱۲۹۲۳۳۵۸۹