صادرات عمده نمک دریای خوراکی

صادرات عمده نمک دریای خوراکی

امروزه صادرات نقش مهمی در تجارت هر کشور دارد.

صادرات عمده نمک دریای خوراکی به منظور توسعه و پیشرفت کشورصادرکننده انجام می شود.

ایران در زمینه ذخایر و معادن مختلف بسیار غنی است

و در تنوع معادن نمک و استخراج آن جزو کشورهای برتر محسوب می شود

ولی متاسفانه  در صادرات مواد غذایی و معدنی

مخصوصا نمک خوراکی سهم زیادی در بازار جهانی ندارد

با اینکه نمک جزو مواد پرمصرف بیشتر مردم به حساب می آید.

صادرات به کشورعراق که یکی از بازارهای مهم

صادرات ایران به شمار می آید رو به کاهش می باشد.

نام و نام خانوادگی: آقای جعفری
شماره تماس: ۰۹۱۲۹۲۳۳۵۸۹