فروشنده زعفران ممتاز صادراتی

فروشنده زعفران ممتاز صادراتی

فروش زعفران ممتاز جهت صادرات انجام می شود.

فروشنده زعفران ممتاز صادراتی زعفران باکیفیت بالا و مرغوب را بدون کلاله های شکسته عرضه می کند.

زعفران ممتاز صادراتی که به صراحت می توان

گفت به اکثر کشور های دنیا صادرات آن انجام می گیرد،

فقط کلاله های قرمز زعفران می باشد.

زعفرانی که دارای کمی خامه نیز هست،

برای صادرات مصرف چندانی ندارند.

برای تامین نیاز خود در این زمینه می توانید

به فروشندگان زعفران صادارتی در سطح کشور

که در سایت های اینترنتی فعالیت می کنند، و یا مراکز فروش شهر خود مراجعه کنید.

نام و نام خانوادگی: آقای جعفری
شماره تماس:
۰۹۱۲۹۲۳۳۵۸۹