تولید بهترین عسل کوهی

تولید بهترین عسل کوهی

عسل کوهی در ایران و کوه های مناطق مختلف به بهترین شیوه تولید می شود.
قیمت آن با توجه به کیفیتش، متفاوت خواهد بود. در این باره می توان بیشتر بحث کرد.

عسل کوهی عالی ست.

شاید بتوان گفت بهترین عسل تولید شده در همه جای دنیا نوع کوهی آن است.

زیرا با توجه به گیاهان دارویی فراوانی که در کوه ها رویش می کند، محصول بدست آمده از آن نیز بسیار مفید خواهد بود.

هم به صورت معمولی و هم نوع وحشی آن تولید می شود.

نوع معمولی آن نیز بسیار مفید است و متقاضی بیشتری در بازار دارد.

این محصول شیرین که نعمت خداست، در روایات بسیار توصیه شده و درمان تمامی درد هاست.

کافیست آن را با آب باران و تربت امام حسین علیه السلام مخلوط کنید و اثر معجزه آسای آن را ببینید.

به راحتی در بازار می توان پیدا کرد.

نام و نام خانوادگی: آقای جعفری
شماره تماس: ۰۹۱۲۹۲۳۳۵۸۹